Hyra

Stationära kompressorer

Korttidshyra

För tillfällen när behovet är akut har vi ett antal kompressorer som är tillgängliga på kort varsel. Allt för att verksamheten skall fungera utan långa driftsstop.

Alla korttidshyror offereras.

Finansiering

Oavsett vilken maskin du skall investera i finns det tillfällen när finansiering är aktuellt. Tryckluftspecialisten tillhandahåller finansiering genom finansbolag. Direkt i offerten kan vi visa exempel på hur du kan finansiera din kompressor.

Självklart kan du välja egen finansgivare, då tar vi emot beställningen från din bank/finansbolag.  

Är du osäker på vilken typ utav finansiering som är bäst lämpad rekommenderar vi att du diskuterar med bokföringsansvarig.

Hyra/leasing

Att lägga upp finansieringen som hyra är idag ett populärt sätt att finansiera. Tillsammans diskuterar vi fram hur lång tid du vill hyra. Efter hyresperiodens finns alternativen att förlänga hyresavtalet till ett reducerat pris, returera eller att köpa loss utrustningen.

Avbetalning

Finns tillfällen när avbetalning är fördelaktigt. Efter att avtalet löper ut äger du per automatik hela utrustningen. Du har också möjlighet att köpa ut utrustningen innan löptidens slut.