Korttidshyra

För tillfällen när behovet är akut har vi ett antal kompressorer som är tillgängliga på kort varsel. Allt för att verksamheten skall fungera utan långa driftsstop.

Alla korttidshyror offereras.