Om Tryckluftspecialisten

Tryckluftspecialisten är ett dotterbolag till Granzow AB.

Historik

Granzow AB etablerades 1968 som ett dotterbolag till Granzow Aps i Danmark. Förutom det svenska och danska bolagen har vi systerbolag i Norge och USA. Det svenska Granzow har sedan starten varit verksamt inom områdena pneumatik, trycklufts- och högtrycksteknik. Efter förvärv av Bahco Kraftverktyg/Greiff Tryckluft 1988 har verksamheten koncentrerats till kompressor- och tryckluftsteknik. Granzow är i Sverige en av de tre största aktörerna på denna marknad. Vår position är effektivt understödd av några av de marknadsledande tillverkarna av kompressorer och luftbehandlingsutrustning.

 

Organisation

Vid vårt huvudkontor i Enköping finns företagsledning och de centrala funktionerna för försäljning, service och administration. Lokalt i landet har vi service och försäljning på tio orter från Mälardalen och söderut. De norra delarna täcks av partners i de större industristäderna.

 

Tryckluftspecialisten AB 

Tryckluftspecialisten skall marknadsföra kompressorer, efterbehandlingsutrustning och kompressorstyrningar.

Vårt åtagande mot kunden skall alltid kännetecknas av en hög kvalitet, såväl materiellt som immateriellt.