Om Tryckluftspecialisten

Tryckluftspecialisten AB 

Tryckluftspecialisten skall marknadsföra kompressorer, efterbehandlingsutrustning och kompressorstyrningar.

Vårt åtagande mot kunden skall alltid kännetecknas av en hög kvalitet, såväl materiellt som immateriellt.  

Tryckluftspecialisten är ett dotterbolag till Granzow AB.

Historik

Granzow AB etablerades 1968 som ett dotterbolag till Granzow Aps i Danmark. Förutom det svenska och danska bolagen har vi systerbolag i Norge och USA. Det svenska Granzow har sedan starten varit verksamt inom områdena pneumatik, trycklufts- och högtrycksteknik. Efter förvärv av Bahco Kraftverktyg/Greiff Tryckluft 1988 har verksamheten koncentrerats till kompressor- och tryckluftsteknik. Granzow är i Sverige en av de tre största aktörerna på denna marknad. Vår position är effektivt understödd av några av de marknadsledande tillverkarna av kompressorer och luftbehandlingsutrustning.

Organisation

Vid vårt huvudkontor i Enköping finns företagsledning och de centrala funktionerna för försäljning, service och administration. Lokalt i landet har vi service och försäljning på tio orter från Mälardalen och söderut. De norra delarna täcks av partners i de större industristäderna.