Antares+ Hybridtork 6 – 34m³/min

6 - 34 m³/min

Torkningen av tryckluften är en viktig del i tryckluftssystemet då mycket fukt uppkommer i tillverkningen av tryckluft. En tryckluftstork tar bort fukten (vattenångan) genom olika tekniker för att skapa bättre luftkvaliet.

Det finns många fördelar med teknologin att både en adsorptionstork och en kyltork är kombinerade i Antares+ Hybridtork. Till exempel förtorkas luften innan torkmedlet och därför behövs endast ca 20% torkmedel användas jämfört med traditionella torkar. Detta medför också att kostnadsbilden för torkmedelsbyte är betydligt mycket lägre än för traditionella torkar.

Energieffektivitet:

Vid jämförelse mellan olika tekniker för torkning av tryckluft så visas hybridtorken vara upp till 60% mer energieffektiv. Tack vara den låga purgeluften (regenereringsluft på genomsnitt 3% av luftflödet) torkas luften till lägsta möjliga energiåtgång.

Köldmedium:

Köldmediers miljöpåverkan mäts i ett tal kallat GWP (Global Warming Potential) och anger hur stor påverkan på växthuseffekten det specifika köldmediet har i förhållande till koldioxid. Ett köldmedium med ett högt GWP-värde påverkar växthuseffekten mer än ett med ett lågt GWP-värde.

Antares+ Hybridtorken kommer med det nya köldmediet R513A som har det låga GWP-värdet 573, allt för att minska klimatpåverkan och säkerställa driften framöver.

Med nya hårdare EU-regler begränsas mängden F-gaser som får säljas. Detta innebär att köldmedier med högre GWP blir dyrare att ta fram och tillgången minskas. Ett exempel är R404A (GWP-värde 3922) som ökade i pris med över 500% under 2017, många har därför tagit beslutet att sluta tillverka denna gas.

Lågt GWP ger en säkrare framtid för produktionen.

Utrustning:

Antares+ Hybridtork kommer som standard utrustad med 3st filter, 1st externt förfilter och 2st interna filter, för att skapa en hög tryckluftskvalitet. Enheten är även daggpunktsstyrd som standard vilket ger ännu lägre energikostnader.

Tillvalet Bypass:
Med tillvalet Bypass kan man koppla från adsorptionstorken. Detta är en otroligt stor inbesparing om man t.ex. har ett tryckluftssystem som går utomhus, då man på vintern behöver ha adsorptionstorkad luft
(-40°C) medan man på sommaren klarar sig med kyltorkad luft (+3°C).

Funktion Antares+

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 010-155 62 10 och info@tryckluftspecialisten.se