Värmeåtervinning

Hur mycket energi kan ditt företag återvinna?

Energiförbrukningen idag på en vanlig industri är tryckluften cirka 10% av totala energiförbrukningen.

 Energiförbrukningen som går åt för att komprimera luft ger närmare 94% värme som måste tas om hand om. Att återvinna den värmen ger en stor inbesparing för företagets totala energikostnad.