ESM 2-5kW

ESM 2-5kW finns i flera utförande, hela vägen till komplett airstation.

Ljudnivån är tillräckligt tyst så installation kan vara direkt i anslutning till användare. Detta ger att du inte behöver ha ett separat kompressorrum med onödig rördragning.

Kompressorn är optimerad med få rörliga delar och lättillgängliga servicepunkter vilket minimerar kostnad för underhåll och reparationer.

Enkel att installera då du kan beställa den i det utförandet du behöver, plug and play har aldrig varit enklare.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 010-155 62 10 och info@tryckluftspecialisten.se

Ladda ner dokument