ESD 315-500 ESG 315-450

Denna serien är den ledande kompressorn på de Europiska pappersindustrierna och skidorterna. Hög kvalitet och energieffektivitet tillsammans med bra och lättillgängliga servicepunkter garanaterar korta stilleståndstider