Luftbehållare

En korrekt dimensionerad luftbehållare är en förutsättning för en bra reglering av kompressorns kapacitet.

Man kan tycka att luftbehållaren inte är så mycket att ägna tid åt vid dimensionering av en tryckluftsanläggning. Men det är fel. För den totala volymen i tryckluftssystemet är en parameter som påverkar driftekonomin i allra högsta grad. Rätt dimensionerad håller luftbehållaren nere slitaget på kompressorn och minimerar dessutom energiförbrukningen.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 010-155 62 10 och info@tryckluftspecialisten.se

Ladda ner dokument