Värmeåtervinning

Hur mycket energi kan ditt företag återvinna?

Energiförbrukningen idag på en vanlig industri är tryckluften cirka 10% av totala energiförbrukningen.

Energiförbrukningen som går åt för att komprimera luft ger närmare 94% värme som måste tas om hand om. Att återvinna den värmen ger en stor inbesparing för företagets totala energikostnad.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 010-155 62 10 och info@tryckluftspecialisten.se

Ladda ner dokument